Staplare

Här finner Ni vårt sortiment av staplare, eller pallstaplare, ståstaplare, motorlyftvagn, ledstaplare eller åkstaplare, det finns många namn på dessa. Vi har manuella och elstaplare. Välj utefter Ert behov. Hur tungt ska den lyfta. Hur  stor yta har Ni att flytta på. Är det ofta och mycket lyft den ska utfföra, eller bara någon gång ibland? Ska pallar staplar uppepå varandra, eller ska de endast flyttas från plats 1 till 2? Vi har även Pallyftare eller palldragare för den som endast ska flytta pallar snabbt på golv.

Motorlyftvagn

Saxlyftvagn

Staplare manuella

El-staplare

Ledstaplare

Totalsumma:
    Till kassan